Čo je Sexological Bodywork

Sexuologická práca s telom „Sexological bodywork“ je nová profesia, ktorá má certifikát schválený štátom Kalifornia v USA. Ponúka zážitkové somatické vzdelanie a liečenie v sexualite s presiahnutím do ostatných oblastí života. Sexuologická práca s telom prináša nasledovný úžitok. Somatické vzdelanie: väčšina ľudí v dnešnej dobe je až príliš zamestnaná svojimi myšlienkami a predstavami. Žijeme vo svojich očakávaniach a obavách, vzpomienkách na minulosť a plánovaním budúcnosti.  To zpôsobuje odtrhnutie od prežívania vlastného tela, ktoré je základom našej vitality a radosti. Sexuologická práca s telom ponúka metódy vedúce k vráteniu pozornosti do tela, zlepšenie jeho prežívania a tým ku zvýšeniu životnej energie, intuície, pocitom naplnenia a šťastia, prehĺbeniu telesného prežívania sprístupnením zdrojov vlastnej životnej energie, zvýšeniu vitality, lásky a radosti, zlepšenia sexuality, znalosť erotickej masáže, možností navodzovania rozšírených a extatických stavov vedomia a mnoho ďalšieho.

10653741_10203325258635522_1364862011123562295_n

Jednou z telesných oblastí, s ktorou Sexological bodywork pracuje je stav vzrušenia, ktorý je oslobodený od predstáv a fantázií, nedoriešených emocionálnych zážitkov, cirkevných predsudkov, spoločenských obmedzení a rutinného sexuálneho chovania. Sexuálne vzrušenie môže navodiť zmenený stav vedomia u každého, kto to chce skúsiť. V tomto meditatívnom stave si jednotlivec uvedomuje telo ako zdroj múdrosti a slobody. Avšak rovnako ako u meditácie alebo iných foriem zmenených stavov vedomia , predstavujú mimoriadne stavy vedomia dosiahnuté predlžovaním sexuálneho vzrušenia príležitosť, s ktorou je potrebné sa naučiť pracovať.  Jednou z ciest ako vyvolať tento meditačný a tvorivý stav je aktívne prijímanie taoistickej či celostnej zmyselnej tantrickej masáže. Osobný zážitok a skúsenosť považujeme za silné a cenné nástroje seba rozvoja. Pomáhať ostatným nájsť a prežívať rôzne úrovne zmenených stavov dosahovaných predlžovaním sexuálneho vzrušenia je základom sexuologickej práce s telom. V tele je uložená naša pamäť, ktorá siaha ďaleko do minulosti. Sú v ňom uložené všetky naše stresy, nepríjemné zážitky z pôrodov, operácií, zneužívania , znásilnenia ale aj menej traumatizujúcich udalostí, ktoré sa nám na vedomej úrovni zdajú dávno zabudnuté.

Často sa nám však tieto zážitky premietajú do súčasného života a ovplyvňujú to , ako sa cítime v rôznych situáciách. Niekedy si s nimi nevieme rady a nepoznáme ich pôvod. Vďaka vedomej práci s telom je možné tieto bloky uvoľniť a rozpustiť , vstúpiť do slobodného prežívania vlastného tela naplneného radosťou. Liečenie ide do hĺbky a odohráva sa na podvedomej úrovni prijatia vlastného tela. Necitlivosť alebo znížená citlivosť vagíny, bolesť pri intímnom styku, neschopnosť dosiahnutia orgazmu, sexuálne zneužitie a znásilnenie, poškodenia z operácií a zákrokov, traumy, pocity hanby, viny, liečenie jaziev po pôrode a po operáciách, mnoho iných problémov so sexualitou vo vzťahu, problémy s erekciou, predčasná ejakulácia, pocity strachu, agresie a mnoho iných. Aké metódy sexuologickej práce s telom používa. Sexological bodywork používa hlavne prácu s telom a dychom, dotykom , celostnou zmyselnou tantrickou masážou , uvoľnením panvového dna , liečenie jaziev a orgazmickou jógou. Kto je a ako pracuje terapeut sexuologické práce s telom? Anglický termín „Sexological bodyworkej“ označuje sprievodcu svetom erotik, ktorý pomáha jednotlivcom, párom alebo skupinám prehlbovať ich telesné prežívanie. Pracuje v oblasti intimity, liečenia, prehlbovania a skúmania duchovného rozmeru sexuality.

Terapeut sexuologickej práce s telom pracuje formou konzultácie a rozhovoru, poradenstva pri cvičeniach klientov, priameho dotyku a masáže. V prípade priameho dotyku a masáže zostávajú terapeuti oblečení a ich dotyky sú iba jednosmerné. Informovaný súhlas klienta predchádza akejkoľvek terapii a profesionálna mlčanlivosť je samozrejmosťou. TSP sa venuje rozšíreniu a doplneniu služieb, ktoré ponúkajú sexuológovia, psychológovia a lekári. História Sexuologickej práce s telom profesiu sexological bodywork založil v USA na prelome tisícročia Joseph Kramer, PhD.  Prvý výcvik pre profesionálov v ČR sa konal v ČR v roku 2012.

Terapeut sexuologickej práce s telom sa riadi kodexom asociácie : http://sexologicalbodyworkers.org/ethics/

Top