O mne

030Vítam Vás na mojej stránke sexological-body work. Na tejto stánke sa dozviete o somatickom vzdelaní a liečení. Táto stránka je určená pre ľudí, ktorí chcú zažiť nové zážitky, uvolniť stres a preniesť životnú energiu do celého tela, majú rôzne sexuálne traumy, chcú si prejsť osobnou transformáciou,.. Ponúkam Vám poradenstvo, párom aj jednotlivcom v oblasti sexuality, seba rozvoja, intimity.  Rôzne transformačné programy pre ženy a mužov. Kurzy, semináre nielen tantrických masaží ale aj výuku orgazmickej jógy, koučing, meditácie.

Volám sa Juliana Steiningerová s láskou a úctou Vás budem sprevádzať na vašej ceste za sebapoznaním,..

Po absolvovaní Holistickej masážnej školy ( Evropská akademie somatického vzdělání – EASE) . Absolvovala som rôzne kurzy so zameraním na relaxačné a thajské masáže, aromaterapiu, prácu s energiou, reiky. Neustále som sa vzdelávala a vzdelávam do dnes. V roku 2013 som založila centrum holistickych masáží v Žiline. Úspešne som absolvovala Kalifornský výcvik Sexological bodyworker. Vďaka tomu som sa mohla stať členom  Asociacie certifikovaných sexological Bodyworkers na celom svete! Sexological bodywork je  – sexuologická práca s telom “Sexological bodywork” je nová profesia, ktorá má certifikát schválený štátom Kalifornia v USA. Ponúka zážitkové somatické vzdelanie aj liečenie v sexualite s presahom do iných oblastí života. V roku 2015 som mala tu česť byť súčasťou tohto úžasného medzinárodného výcviku ako kouč  a po tejto nádhernej ceste viesť aj ďalších ľudí. Táto práca je o neustálom napredovaní po ceste, ktorá sa nám postupne ukazuje. Učím ľudí aby sa nebáli rozvíjať vlastnú sexualitu, ale aby spolu s ňou rástli stále viac a viac. Moja práca ma napĺňa neskutočnou radosťou a energiou, pretože môžem predávať ďalej nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a pomáhať ľuďom v duchovnom a sexuálnom raste.